Έκδοση Visa

Για μη Ευρωπαίους φοιτητές που επιθυμούν να έρθουν και να σπουδάσουν στην Ελλάδα, είναι υποχρεωτικό να αποκτήσουν φοιτητική VISA (βίζα τύπου D), από την ελληνική πρεσβεία της χώρας τους.

Η διαδικασία VISA διαρκεί περίπου 3-5 μήνες για να εκδοθεί, ανάλογα με την Πρεσβεία κάθε χώρας.

Μετά την επίθεση των Βρυξελλών τον Μάρτιο του 2016, έχουν εφαρμοστεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας από τις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, για κάθε εφαρμογή Visa, πραγματοποιείται ένας επιπλέον παγκόσμιος έλεγχος ασφαλείας και αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις. Προς το παρόν, ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τη φοιτητική βίζα είναι 3-5 μήνες.

Βρείτε παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτησή σας:

Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Οργανισμού Εκπαίδευσης (GR – ATO – 116)

Επαγγελματική συμφωνία για το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα με προκαταβολή πληρωμής του 1/3 των συνολικών τελών του μαθήματος – μετά την αποδοχή της προσφοράς και την επιτυχία του τεστ πριν από την είσοδο
Επιστολή πρόσκλησης από την Superior Air
Αίτηση για συμπλήρωση της Visa για «Long Stay» στην Ελλάδα
Οδηγίες για τις απαιτήσεις για τη φωτογραφία της εφαρμογής

Αντίγραφο του διαβατηρίου σας:

Ισχύς που υπερβαίνει τους 3 μήνες την περίοδο για την οποία ζητείται η εθνική θεώρηση
Έχει τουλάχιστον δύο δωρεάν σελίδες όπου μπορούν να εισαχθούν βίζες
Έχει εκδοθεί τα προηγούμενα 10 χρόνια.
Το ποινικό μητρώο πρέπει να εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών
Ιατρικό πιστοποιητικό
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Οι πρεσβείες σε διαφορετικές χώρες έχουν τις δικές τους απαιτήσεις για την έκδοση φοιτητικών θεωρήσεων, οπότε πριν από οποιαδήποτε αίτηση, οι μαθητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί τους για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έχετε Ερωτήσεις Σχετικά με την Έκδοση Visa?